Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.2.2.2020.DTg.18

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.2.2.2020.DTg.18) . Postępowanie dostępne pod wskazanym adresem: 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/318659

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

05/03/2020 - 11:30

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Hanna Malec
Data utworzenia: 
czwartek, 27 luty, 2020 - 09:45
Data aktualizacji: 
czwartek, 27 luty, 2020 - 09:45