Sukcesywne dostawy drobnych materiałów biurowych oraz naklejek na odpady medyczne (DZz.380.2.36.2019.DZz.434

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Sukcesywne dostawy drobnych materiałów biurowych oraz naklejek na odpady medyczne dla potrzeb SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym adresem.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/290774

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

18/12/2019 - 11:30

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Hanna Malec
Data utworzenia: 
czwartek, 12 Grudzień, 2019 - 15:00
Data aktualizacji: 
czwartek, 12 Grudzień, 2019 - 15:00