Przebudowa pomieszczeń oddziału w części zabiegowo-sanitarnej w Pawilonie VI – etap II

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie pomieszczeń oddziału w części zabiegowo – sanitarnej w pawilonie VI – etap II.
2. Zakres prac objętych zamówieniem:
1) Przebudowa pomieszczeń oddziału w części zabiegowo – sanitarnej na II piętrze w Pawilonie VI (m.in. roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe, roboty murowe i konstrukcyjne, roboty tynkowe
i okładzinowe, podłogi i posadzki, stolarka i ślusarka, malowanie, roboty instalacyjne elektryczne, roboty instalacyjne sanitarne).
2) Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót będący załącznikiem do SIWZ-u i opracowany na tej podstawie kosztorys ofertowy Wykonawcy.
Przedmiot umowy realizowany będzie w Pawilonie VI należącym do kompleksu budynków SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku przy ulicy Gliwickiej 33 wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/75/02 na parceli 689/41. Sam Pawilon VI jako budynek nie jest obiektem zabytkowym.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

10/09/2018 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf116.68 KB

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ewelina Górniak-Gradzińska
Data utworzenia: 
piątek, 24 Sierpień, 2018 - 15:30
Data aktualizacji: 
środa, 24 Październik, 2018 - 09:30