Przebudowa części pomieszczeń parteru Pawilonu nr I z dostosowaniem do obowiązujących przepisów (Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu) -DZz.380.3.19.2020.DTg.329

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przebudowa części pomieszczeń parteru Pawilonu nr I z dostosowaniem do obowiązujących przepisów (Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu). 

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/374420

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

17/09/2020 - 09:30

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Ilona Chwastek
Wprowadzenie: 
Ewelina Górniak-Gradzińska
Data utworzenia: 
środa, 2 Wrzesień, 2020 - 14:15
Data aktualizacji: 
środa, 2 Wrzesień, 2020 - 14:15