Prace pielęgnacyjne oraz konserwacyjne w parku wpisanym do rejestru zabytków (DZp.DGt.1.ZO-1.2017) - ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace pielęgnacyjne oraz konserwacyjne
w parku wpisanym do rejestru zabytków.
Przedmiot umowy obejmuje:
­ cięcia pielęgnacyjne i konserwacyjne 78 sztuk drzew wg wykazu (załącznik nr 1)
­ wycinkę 173 sztuk drzew wg wykazu (załącznik nr 2)
­ usunięcie 152 sztuk pni po ściętych drzewach.
­ wykonanie szczegółowej dokumentacji fotograficznej wyciętych drzew (przed oraz po ścięciu drzewa)
­ Utylizację na koszt Wykonawcy drewna pozyskanego w wycince i pielęgnacji drzew.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

31/01/2017 - 09:30

Załączniki zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon wyniki_1.pdf316.8 KB
PDF icon wyniki_2.pdf314.73 KB

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
poniedziałek, 23 Styczeń, 2017 - 23:45
Data aktualizacji: 
piątek, 3 luty, 2017 - 13:30