PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ NA 2020 ROK

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Termin składania ofert

16/01/2020 - 14:45

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Ilona Chwastek
Data utworzenia: 
czwartek, 16 Styczeń, 2020 - 14:45
Data aktualizacji: 
czwartek, 16 Styczeń, 2020 - 14:45