Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych ... (DZz.380.3.35.2020.DTg.538)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych wraz z inwentaryzacją architektoniczną, koncepcją i oszacowaniem kosztów inwestycji z podziałem na branże
dla Pawilonów nr: II, III, V, IX, X, XVI, XVII, XX w Klinicznego Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Rybniku

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/411030.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

14/01/2021 - 09:30

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
wtorek, 29 Grudzień, 2020 - 13:45
Data aktualizacji: 
wtorek, 29 Grudzień, 2020 - 13:45