Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania pod nazwą "Remont instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji ..." (Dzp.380.2.21.2018.DGt.435) zapytanie ofertowe

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót dla zadania pod nazwą "Remont instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji na odcinku od Kotłowni do Pawilonu VI i BM7"

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

11/10/2018 - 10:00

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon informacja_o_wyniku_postepowania.pdf407.99 KB

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
czwartek, 27 Wrzesień, 2018 - 13:30
Data aktualizacji: 
piątek, 19 Październik, 2018 - 14:30