Najem samochodu dostawczego typ izoterma (DZz.380.2.9.2019.DŻ.134.2P)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Najem samochodu dostawczego typ izoterma. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo- cenowy (załącznik nr 1 do Formularza oferty) oraz Formularz szczegółowej specyfikacji technicznej (załącznik nr 2 do Formularza oferty)

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

15/07/2019 - 12:30

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Hanna Malec
Data utworzenia: 
wtorek, 9 Lipiec, 2019 - 13:45
Data aktualizacji: 
piątek, 19 Lipiec, 2019 - 14:00