Dzierżawa i serwis analizatorów wraz z dostawami odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.24.2020.LLb.378)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dzierżawa i serwis analizatorów wraz z dostawami odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych i zużywalnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/386620

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

23/10/2020 - 09:30

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
czwartek, 15 Październik, 2020 - 14:15
Data aktualizacji: 
czwartek, 15 Październik, 2020 - 14:15