Dostawy warzyw, owoców, ziemniaków i mrożonek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.5.2020.DŻ.55)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 
  1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw, owoców, ziemniaków i mrożonek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
  2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części (pakietów), szczegółowo opisanych
    w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ:

- Pakiet 1 – Warzywa korzeniowe i cebulowe,

- Pakiet 2 – Kapusty i kiszonki,

- Pakiet 3 - Ziemniaki,

- Pakiet 4 – Owoce,

- Pakiet 5 – Mrożonki.

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części (pakietów).

Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

      - 15300000-1 – Owoce, warzywa i podobne produkty;

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/315478

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

25/02/2020 - 09:30

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
poniedziałek, 17 luty, 2020 - 12:45
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 17 luty, 2020 - 12:45