Dostawy warzyw nowalijek i owoców dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku- Zapytanie ofertowe (Dzz.380.2.18.2019.DŻ.290)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw nowalijek i owoców dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części (pakiety) szczegółowo opisane
w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załącznik nr 1 do Formularza oferty). Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia:
- Pakiet 1 – Warzywa nowalijki 1;
- Pakiet 2 – Warzywa nowalijki 2;
- Pakiet 3 – Ziemniaki młode;
- Pakiet 4- Owoce.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

09/08/2019 - 09:30

Załączniki zamówienia

ZałącznikWielkość
Plik pakiet_nr_1.docx69.76 KB
Plik pakiet_nr_2.docx71.01 KB
Plik pakiet_nr_3.docx69.87 KB
Plik pakiet_nr_4.docx69.24 KB
PDF icon formularz_oferty.pdf592.54 KB

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon uniewaznienie.pdf510.59 KB

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Bogdan Łaba
Wprowadzenie: 
Ewelina Górniak-Gradzińska
Data utworzenia: 
piątek, 2 Sierpień, 2019 - 13:30
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 19 Sierpień, 2019 - 13:45