Dostawy warzyw nowalijek i owoców dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku DZz.380.3.17.2019.DŻ.233

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw nowalijek i owoców dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części (pakiety) szczegółowo opisane
w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ). Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia:
- Pakiet 1 – Warzywa 1;
- Pakiet 2 – Warzywa 2;
- Pakiet 3 – Ziemniaki młode;
- Pakiet 4- Owoce.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

03/07/2019 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ewelina Górniak-Gradzińska
Data utworzenia: 
poniedziałek, 24 Czerwiec, 2019 - 13:00
Data aktualizacji: 
wtorek, 16 Lipiec, 2019 - 13:15