Dostawy warzyw na okres jesień - wiosna dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw na okres jesień - wiosna dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części (pakietów) szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ). Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia:

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

26/11/2018 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ewelina Górniak-Gradzińska
Data utworzenia: 
czwartek, 15 Listopad, 2018 - 14:30
Data aktualizacji: 
czwartek, 6 Grudzień, 2018 - 14:30