Dostawy warzyw i owców na okres jesień - wiosna dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy warzyw i owoców na okres jesień - wiosna dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części (pakietów) szczegółowo opisanych
w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ). Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia standardy odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

05/10/2018 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ewelina Górniak-Gradzińska
Data utworzenia: 
środa, 26 Wrzesień, 2018 - 14:45
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 10 Grudzień, 2018 - 14:15