Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz mięsa, drobiu, wędlin i ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.687,706.8.2017)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz mięsa, drobiu, wędlin i ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części (pakietów), szczegółowo opisanych
w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ):
- Pakiet 1 – Pieczywo
- Pakiet 2 – Wyroby cukiernicze
- Pakiet 3 – Mięso
- Pakiet 4 – Drób
- Pakiet 5 – Wędliny
- Pakiet 6 – Wyroby z drobiu
- Pakiet 7 - Ryby

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

20/12/2017 - 09:30

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon wyniki_pieczywo_i_mieso.pdf262.36 KB

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf116.56 KB

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ilona Chwastek
Data utworzenia: 
piątek, 8 Grudzień, 2017 - 15:00
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 19 luty, 2018 - 14:45