Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.715.6.2016)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety), szczegółowo opisanych
w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ):
- Pakiet 1 - Pieczywo,
- Pakiet 2 – Wyroby cukiernicze.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

13/01/2017 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon wyniki_-_wszyscy.pdf178.74 KB

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_89072-2017.pdf199.57 KB

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ilona Chwastek
Data utworzenia: 
czwartek, 5 Styczeń, 2017 - 14:30
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 29 Maj, 2017 - 08:45