Dostawy pieczywa dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.669.7.2015)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety):
- Pakiet 1 – Chleb i bułki
- Pakiet 2 – Kołacz, paczki itp.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

08/12/2015 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki zamówienia

ZałącznikWielkość
PDF icon Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia520.38 KB

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf165.5 KB

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
środa, 25 Listopad, 2015 - 10:30
Data aktualizacji: 
środa, 23 Marzec, 2016 - 14:30