Dostawy pieczywa dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.24.2018.DZ.456)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ). Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach pisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

04/10/2018 - 10:00

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf341.84 KB

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ilona Chwastek
Data utworzenia: 
środa, 26 Wrzesień, 2018 - 12:30
Data aktualizacji: 
wtorek, 6 Listopad, 2018 - 11:15