Dostawy nabiału, tłuszczy i jaj kurzych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.32.2020.DŻ.508)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawy nabiału, tłuszczy i jaj kurzych dla potrzeb
SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/411811.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

08/01/2021 - 09:30

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Joanna Kalisz
Data utworzenia: 
czwartek, 31 Grudzień, 2020 - 11:30
Data aktualizacji: 
czwartek, 31 Grudzień, 2020 - 11:30