Dostawy nabiału, tłuszczy i jaj kurzych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.380.3.9.2018.DŻ.134)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nabiału, tłuszczy i jaj kurzych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części (pakietów), szczegółowo opisanych
w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ):
- Pakiet 1 – Nabiał 1
- Pakiet 2 – Nabiał 2
- Pakiet 3 – Nabiał 3
- Pakiet 4 – Tłuszcze
- Pakiet 5 – Jaja kurze
3. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części (pakietów).
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

09/04/2018 - 12:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon wyniki_z_uniewaznieniem_z_uwagi_na_blad.pdf258.8 KB

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf132 KB

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ilona Chwastek
Data utworzenia: 
czwartek, 29 Marzec, 2018 - 13:30
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 21 Maj, 2018 - 12:30