Dostawy mięsa, wędlin, drobiu, ryb i wyrobów z ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.713,714.5.2016)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Sukcesywne dostawy mięsa, wędlin, drobiu, ryb i wyrobów z ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części (pakiety), szczegółowo opisanych
w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ):
- Pakiet 1 - MIĘSO,
- Pakiet 2 - WĘDLINY,
- Pakiet 3 - DRÓB,
- Pakiet 4 – WYROBY Z DROBIU,
- Pakiet 5 – RYBY.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

20/01/2017 - 09:30

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon wyniki_-_wszyscy.pdf255.06 KB

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_udzeleniu_zamowienia_52305-2017.pdf208.11 KB

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
środa, 11 Styczeń, 2017 - 14:15
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 27 Marzec, 2017 - 14:15