Dostawy mięsa i wędlin (powtórka) dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.380.3.13.2018.DŻ.154.2P)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i wędlin (powtórka) dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety), szczegółowo opisanych
w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ):
- Pakiet 1 – Mięso
- Pakiet 2 – Wędliny
3. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części (pakietów).
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

01/08/2018 - 09:30

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon wyniki_-_mieso_i_wedliny_powtorka_ii.pdf437.1 KB

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf111.24 KB

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ilona Chwastek
Data utworzenia: 
wtorek, 24 Lipiec, 2018 - 13:30
Data aktualizacji: 
wtorek, 11 Wrzesień, 2018 - 13:30