Dostawy mięsa i wędlin (powtórka) dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.380.3.13.2018.DŻ.154.P)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa i wędlin dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety), szczegółowo opisanych
w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ):
- Pakiet 1 – Mięso
- Pakiet 2 – Wędliny
3. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części (pakietów).
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

12/07/2018 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf425.5 KB

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf106.83 KB

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ilona Chwastek
Data utworzenia: 
wtorek, 3 Lipiec, 2018 - 13:15
Data aktualizacji: 
wtorek, 7 Sierpień, 2018 - 13:30