Dostawy mięsa, drobiu, wędlin i ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.29.2019.DŻ.461)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa, drobiu, wędlin i ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części (pakietów), szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ:

- Pakiet 1 - Mięso,

- Pakiet 2 - Drób,

- Pakiet 3 - Wędliny,

- Pakiet 4 - Wyroby z drobiu,

- Pakiet 5 - Ryby.

Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części (pakietów).

Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ

Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/309570

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

11/02/2020 - 09:30

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
poniedziałek, 3 luty, 2020 - 13:15
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 3 luty, 2020 - 13:15