Dostawy mięsa, drobiu, wędlin i ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.380.3.13.2018.DŻ.154)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy mięsa, drobiu, wędlin i ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części (pakietów), szczegółowo opisanych
w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ):
- Pakiet 1 – Mięso
- Pakiet 2 – Drób
- Pakiet 3 – Wędliny
- Pakiet 4 – Wyroby z drobiu
- Pakiet 5 - Ryby
3. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części (pakietów).
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

12/06/2018 - 09:30

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon wyniki_mieso.pdf250.15 KB

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ilona Chwastek
Data utworzenia: 
poniedziałek, 4 Czerwiec, 2018 - 15:00
Data aktualizacji: 
środa, 29 Sierpień, 2018 - 10:30