Dostawy materiałów budowlanych, materiałów elektrycznych, materiałów instalacyjnych i wyrobów metalowych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów budowlanych, elektrycznych, instalacyjnych i wyrobów metalowych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części (pakiety), szczegółowo opisanych
w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ):
- Pakiet 1 -, Materiały instalacyjne
- Pakiet 2 - Materiały elektryczne,
- Pakiet 3 - Materiały budowlane,
- Pakiet 4 - Wyroby metalowe.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

16/08/2019 - 09:30

Załączniki zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon wyniki.pdf711.36 KB

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Bogdan Łaba
Wprowadzenie: 
Ewelina Górniak-Gradzińska
Data utworzenia: 
piątek, 2 Sierpień, 2019 - 10:15
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 21 Październik, 2019 - 14:15