Dostawy materiałów budowlanych, instalacyjnych i metalowych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.16.2020.DTg.304)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Szaczegółowe informacje znajdują sie na stronie:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/377024

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

24/09/2020 - 09:30

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
piątek, 11 Wrzesień, 2020 - 15:30
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 21 Wrzesień, 2020 - 08:30