Dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) - DZz.380.3.28.2019.LAp.410.P

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/328292.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

27/03/2020 - 09:30

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Ilona Chwastek
Wprowadzenie: 
Joanna Kalisz
Data utworzenia: 
czwartek, 19 Marzec, 2020 - 14:15
Data aktualizacji: 
czwartek, 19 Marzec, 2020 - 14:15