Dostawy drobnych materiałów medycznych i pieluchomajtek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt,LAp.651,693,692,706.ZO-19.2016) - ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Sukcesywne dostawy drobnych materiałów medycznych i pieluchomajtek. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo - cenowy (Załącznik nr 1 do Formularza oferty)

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

22/11/2016 - 10:00

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon wyniki_1.pdf333.51 KB

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ilona Chwastek
Data utworzenia: 
czwartek, 17 Listopad, 2016 - 12:30
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 28 Listopad, 2016 - 13:30