Dostawy drobnych artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów cateringowych i opakowań plastikowych dla potrzeb SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.2.25.2019.DZz.352) - ZAPYTANIE OFERTOWE

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Sukcesywne dostawy drobnych artykułów gospodarstwa domowego oraz artykułów cateringowych i opakowań plastikowych dla personelu SPZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.2.25.2019.DZz.352).
Szczegółowe informacje znajdują się pod poniższym adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/290841

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

18/12/2019 - 09:30

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Joanna Kalisz
Data utworzenia: 
czwartek, 12 Grudzień, 2019 - 14:30
Data aktualizacji: 
czwartek, 12 Grudzień, 2019 - 14:30