Dostawy artykułów biurowych, tuszy, tonerów i bębnów do drukarek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.50.1.2018)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych, tuszy, tonerów i bębnów do drukarek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części (pakietów), szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ).

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

27/02/2018 - 09:30

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ilona Chwastek
Data utworzenia: 
poniedziałek, 19 luty, 2018 - 14:30
Data aktualizacji: 
piątek, 30 Marzec, 2018 - 09:15