Dostawy środków dezynfekcyjnych, pasków do glukometru iXell, papierów do EEG, EKG oraz ssaków i akcesoriów (powtórka) - DZp.380.3.16.2018.LAp.215,132.P

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawy środków dezynfekcyjnych, pasków do glukometru iXell, papierów do EEG, EKG oraz ssaków i akcesoriów dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo
i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka)

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

29/06/2018 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Joanna Kalisz
Data utworzenia: 
poniedziałek, 18 Czerwiec, 2018 - 14:15
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 13 Sierpień, 2018 - 13:00