Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.21.2020.LAp.361)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/389331

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

17/11/2020 - 09:30

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Joanna Kalisz
Data utworzenia: 
piątek, 23 Październik, 2020 - 14:15
Data aktualizacji: 
wtorek, 10 Listopad, 2020 - 14:15