Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.19.2019.LAp.239.P)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb
SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka).
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części (pakiety), szczegółowo opisanych
w Formularzu asortymentowo - cenowym stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ:
- Pakiet 1 - Preparaty do dezynfekcji kuchni;
- Pakiet 2 - Preparaty do dezynfekcji małych i dużych powierzchni;
- Pakiet 3 - Preparaty do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk i skóry.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

09/08/2019 - 09:30

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o publikacji

Odpowiedzialny za treść: 
Bogdan Łaba
Wprowadzenie: 
Joanna Kalisz
Data utworzenia: 
czwartek, 1 Sierpień, 2019 - 15:15
Data aktualizacji: 
czwartek, 29 Sierpień, 2019 - 13:30