Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.19.2019.LAp.239)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb
SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

19/07/2019 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Joanna Kalisz
Data utworzenia: 
wtorek, 9 Lipiec, 2019 - 12:45
Data aktualizacji: 
środa, 4 Wrzesień, 2019 - 11:15