Dostawa Tłuszczów Roślinnych

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA tłuszczy roślinnych w ilościach wskazanych

Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
PRZEDMIOT GŁÓWNY: 15412200-1

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

13/11/2013 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki zamówienia

ZałącznikWielkość
PDF icon SIWZ271.89 KB

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty319.75 KB

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

ZałącznikWielkość
PDF icon ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 60.09 KB

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
poniedziałek, 4 Listopad, 2013 - 12:45
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 4 Listopad, 2013 - 12:45