Dostawa Pieczywa

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA PIECZYWA w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ w podziale na 2 pakiety.
Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
PRZEDMIOT GŁÓWNY: 15810000-9 PIECZYWO

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

27/11/2013 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki zamówienia

ZałącznikWielkość
PDF icon SIWZ8.94 MB

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon Zawiadomienie o wyborze oferty345.73 KB

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
poniedziałek, 18 Listopad, 2013 - 13:30
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 18 Listopad, 2013 - 13:30