Dostawa Leków do Szpitala Psychiatrycznego w Rybniku

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA LEKÓW DO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W RYBNIKU w ilościach wskazanych w załączniku nr 1 do SIWZ w podziale na 17 pakietów
Zamawiający informuje, że nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
PRZEDMIOT GŁÓWNY: 33 60 00 00 – produkty farmaceutyczne
Przedmiot dodatkowy: 33692500-2; 33621100-1; 33622000-6; 33661600-7; 33660000-4; 33651100-9; 33661000-1; 33661200-3; 33661400-5; 33661700-8; 33616000-1; 33615100-5; 33692100-8; 33695210-5; 33690000-3; 33674000-5; 33661600-7
Wszystkie produkty lecznicze stanowiące przedmiot zamówienia muszą być zgodne z przepisami prawa oraz muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski lub innych krajów członkowskich UE.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

19/12/2013 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki zamówienia

ZałącznikWielkość
PDF icon SIWZ606.1 KB
PDF icon Modyfikacja SIWZ 28_11_20131.86 MB
PDF icon modyfikacja SIWZ1.9 MB

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
wtorek, 12 Listopad, 2013 - 08:30
Data aktualizacji: 
wtorek, 12 Listopad, 2013 - 08:30