Dostawa kompletnego systemu parkingowego wraz z zabudową i uruchomieniem systemu poboru opłat wjazdowych na teren Szpitala oraz serwisem systemu (DZp.380.3.17.2018.DGt.232)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompletnego systemu parkingowego wraz z zabudową
i uruchomieniem systemu poboru opłat wjazdowych na teren Szpitala oraz serwisem systemu.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) wykonanie projektu budowlano – wykonawczego wraz z uzyskaniem stosownego pozwolenia na budowę;
2) dostawę i zabudowę zestawu urządzeń potrzebnych do wykonania kompletnego systemu parkingowego;
3) uruchomienie i kompletne zintegrowanie systemu parkingowego z działającym u Zamawiającego systemem rejestracji czasu pracy (RCP);
4) przeprowadzenie przez Wykonawcę szkolenia dla osób wyznaczonych przez Zamawiającego
w zakresie obsługi i podstawowego serwisu kompletnego systemu;
5) serwis i kompleksowe utrzymanie kompletnego systemu parkingowego.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

19/09/2018 - 09:30

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf160.54 KB

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ilona Chwastek
Data utworzenia: 
piątek, 24 Sierpień, 2018 - 15:30
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 3 Grudzień, 2018 - 14:00