Dostawa Jaj Kurzych

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA JAJ KURZYCH w ilościach wskazanych
w załączniku nr 1 do niniejszej specyfikacji.
Opis przedmiotu zamówienia w oparciu o Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
PRZEDMIOT GŁÓWNY: 03142500-3,

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

12/11/2013 - 09:30

Ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki zamówienia

ZałącznikWielkość
PDF icon SIWZ269.8 KB

Odpowiedzi na pytania

ZałącznikWielkość
PDF icon odpowiedzi na pytania243.32 KB

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ZałącznikWielkość
PDF icon zawiadomienie o wyborze oferty361.17 KB

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

ZałącznikWielkość
PDF icon ogłoszenie o udzieleniu zamówienia59.7 KB

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
poniedziałek, 4 Listopad, 2013 - 12:45
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 4 Listopad, 2013 - 12:45