Dostawa i montaż 2 sztuk drzwi zewnętrznych na Izbie Przyjęć (powtórka) (DZp.380.2.18.2018.DGt.401.P) - Zapytanie ofertowe

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa i montaż 2 sztuk drzwi zewnętrznych na Izbie Przyjęć

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

30/08/2018 - 09:30

Załączniki zamówienia

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ilona Chwastek
Data utworzenia: 
środa, 22 Sierpień, 2018 - 12:45
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 10 Wrzesień, 2018 - 14:15