DOSTAWA ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa środków dezynfekcyjnych w ilościach wskazanych w załączniku nr 2 do SIWZ.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

17/03/2014 - 09:30

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

Informacje o publikacji

Data utworzenia: 
piątek, 7 Marzec, 2014 - 13:15
Data aktualizacji: 
piątek, 18 Kwiecień, 2014 - 12:30