Dostawa łóżek z materacami, barierkami i szafkami przyłóżkowymi - etap I dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZz.380.3.27.2018.DGt.522)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

Dostawa łóżek z materacami, barierkami i szafkami przyłóżkowymi - etap I dla potrzeb
SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

21/11/2018 - 09:30

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Joanna Kalisz
Data utworzenia: 
piątek, 9 Listopad, 2018 - 13:30
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 26 Listopad, 2018 - 10:30