Świadczenie usług nadzoru autorskiego oraz usług serwisowych systemu informatycznego Infomedica, AMMS oraz SIZ dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.380.3.15.2018.DI.212)

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Dotyczy

Przedmiotem zamówienia jest: 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług nadzoru autorskiego oraz usług serwisowych systemu informatycznego Infomedica, AMMS oraz SIZ dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety):
- Pakiet 1 - Nadzór autorski systemu informatycznego,
- Pakiet 2 - Usługi serwisowe systemu informatycznego.
Zakres i szczegółowe wymagania techniczne przedmiotu zamówienia zostały określone w Projektach umów stanowiących Załączniki nr 5 i 6 do SIWZ.
3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
- 72000000-5 - usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe
i wsparcia
4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych
w Projektach umów stanowiących Załączniki nr 5 i 6 do SIWZ.

Próg zamówienia

Kategoria zamówienia

Termin składania ofert

25/05/2018 - 09:30

Odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wynikach i zawarciu umowy

ZałącznikWielkość
PDF icon ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf128 KB

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Ilona Chwastek
Data utworzenia: 
poniedziałek, 14 Maj, 2018 - 15:00
Data aktualizacji: 
wtorek, 10 Lipiec, 2018 - 10:00