Świadczenie usług cateringowych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.DT-1.2017) - DIALOG TECHNICZNY

Nazwa i adres zamawiającego

Nazwa: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorychw Rybniku
Adres pocztowy: 
Ulica: Gliwicka 33, Miejscowość: Rybnik, Kod pocztowy: 44-201

Uwagi

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym upływa w dniu 12.09.2017 r. o godz. 09:30.

Informacje o publikacji

Wprowadzenie: 
Joanna Kalisz
Data utworzenia: 
poniedziałek, 4 Wrzesień, 2017 - 13:45
Data aktualizacji: 
poniedziałek, 4 Wrzesień, 2017 - 13:45