Zamówienia publiczne

Dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany jest w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 1 do Formularza ofert) oraz Projekcie umowy (Załącznik nr 2 do Formularza ofert).
Data utworzenia: 
czwartek, 29 Marzec, 2018 - 14:00
Termin składania ofert: 
piątek, 6 Kwiecień, 2018 - 10:30

Dostawy nabiału, tłuszczy i jaj kurzych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.380.3.9.2018.DŻ.134)

Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy nabiału, tłuszczy i jaj kurzych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 5 części (pakietów), szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ): - Pakiet 1 – Nabiał 1 - Pakiet 2 – Nabiał 2 - Pakiet 3 – Nabiał 3 - Pakiet 4 – Tłuszcze - Pakiet 5 – Jaja kurze 3. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części (pakietów). 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
Data utworzenia: 
czwartek, 29 Marzec, 2018 - 13:30
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 9 Kwiecień, 2018 - 12:00

Wykonanie czynności operatora kotłowni Szpitala (DZp.380.2.2.2018.DGt.126) ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiotem zamówienia jest: 
Wykonywanie czynności operatora kotłowni Szpitala, w okresie realizacji zamówienia tj. od 01.05.2018 r. do 30.04.2019 r. w ilości maksymalnie 400 godzin miesięcznie w okresie grzewczym (od miesiąca października 2018 r. do kwietnia 2019 r.) poza sezonem grzewczym 200 godzin miesięcznie wg potrzeb Zamawiającego w dwóch pakietach.
Data utworzenia: 
czwartek, 29 Marzec, 2018 - 11:00
Termin składania ofert: 
piątek, 6 Kwiecień, 2018 - 09:30

Dostawy środków czystości, artykułów do sprzątania i innych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.380.3.6.2018.DGt.114)

Przedmiotem zamówienia jest: 
dostawy środków czystości, artykułów do sprzątania i innych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Data utworzenia: 
piątek, 16 Marzec, 2018 - 14:30
Termin składania ofert: 
środa, 28 Marzec, 2018 - 09:30

Dostawy materiałów elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych i wodno - kanalizacyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety), szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ).
Data utworzenia: 
czwartek, 8 Marzec, 2018 - 12:30
Termin składania ofert: 
piątek, 16 Marzec, 2018 - 09:30

Dostawy testów i odczynników chemicznych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) - DZp.380.3.5.2018.LLb.58.P

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawy testów i odczynników chemicznych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka).
Data utworzenia: 
środa, 7 Marzec, 2018 - 14:30
Termin składania ofert: 
piątek, 16 Marzec, 2018 - 09:30

Najem ambulansu drogowego typu B dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LIp.72.2.2018)

Przedmiotem zamówienia jest: 
najem ambulansu drogowego typu "B" dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Data utworzenia: 
wtorek, 6 Marzec, 2018 - 14:45
Termin składania ofert: 
środa, 14 Marzec, 2018 - 09:30

Dostawy artykułów biurowych, tuszy, tonerów i bębnów do drukarek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.50.1.2018)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy artykułów biurowych, tuszy, tonerów i bębnów do drukarek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 8 części (pakietów), szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ).
Data utworzenia: 
poniedziałek, 19 luty, 2018 - 14:30
Termin składania ofert: 
wtorek, 27 luty, 2018 - 09:30

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

Data utworzenia: 
czwartek, 15 luty, 2018 - 12:45
Termin składania ofert: 
czwartek, 15 luty, 2018 - 12:45

Dostawy testów i odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego i jednorazowego użytku oraz międzynarodowej kontroli jakości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LLb.58.1.2018)

Przedmiotem zamówienia jest: 
dostawy testów i odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego i jednorazowego użytku oraz międzynarodowej kontroli jakości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Data utworzenia: 
czwartek, 8 luty, 2018 - 13:45
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 19 luty, 2018 - 09:30

Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej o wymiarach 120x80 cm dla zadania ,,Przebudowa lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku” (DZp.DGt.23.ZO-1.2018) - ZAPYTANIE OFERT.

Przedmiotem zamówienia jest: 
Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej/pamiątkowej o wymiarach 120x80 cm dla zadania ,,Przebudowa lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku”.
Data utworzenia: 
poniedziałek, 29 Styczeń, 2018 - 13:15
Termin składania ofert: 
poniedziałek, 5 luty, 2018 - 09:30

Dostawy materiałów budowlanych, materiałów elektrycznych, materiałów wodno-kanalizacyjnych i wyrobów metalowych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.722.10.2017)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawy materiałów budowlanych, materiałów elektrycznych, materiałów wodno-kanalizacyjnych i wyrobów metalowych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części (pakiety), szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 2 do SIWZ).
Data utworzenia: 
piątek, 5 Styczeń, 2018 - 15:00
Termin składania ofert: 
środa, 17 Styczeń, 2018 - 09:30

Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz mięsa, drobiu, wędlin i ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.687,706.8.2017)

Przedmiotem zamówienia jest: 
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz mięsa, drobiu, wędlin i ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na 7 części (pakietów), szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ): - Pakiet 1 – Pieczywo - Pakiet 2 – Wyroby cukiernicze - Pakiet 3 – Mięso - Pakiet 4 – Drób - Pakiet 5 – Wędliny - Pakiet 6 – Wyroby z drobiu - Pakiet 7 - Ryby
Data utworzenia: 
piątek, 8 Grudzień, 2017 - 15:00
Termin składania ofert: 
środa, 20 Grudzień, 2017 - 09:30

Dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.644.9.2017)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Data utworzenia: 
czwartek, 7 Grudzień, 2017 - 13:15
Termin składania ofert: 
wtorek, 19 Grudzień, 2017 - 09:30

Przebudowa lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) - DZp.DGt.435i528.6.P.2017

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przebudowa lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Data utworzenia: 
poniedziałek, 20 Listopad, 2017 - 14:15
Termin składania ofert: 
czwartek, 14 Grudzień, 2017 - 09:30

Dostawy jaj kurzych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - powtórzony (DZp.DŻ.651.7.2017)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Dostawy jaj kurzych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Data utworzenia: 
czwartek, 16 Listopad, 2017 - 13:30
Termin składania ofert: 
piątek, 24 Listopad, 2017 - 09:30

Dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LAp.632.3.2017)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy leków dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 21 części (pakietów)
Data utworzenia: 
wtorek, 14 Listopad, 2017 - 10:45
Termin składania ofert: 
czwartek, 21 Grudzień, 2017 - 09:30

Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się zgodnie z zapisami Ustawy Prawo energetyczne oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi.
Data utworzenia: 
piątek, 3 Listopad, 2017 - 13:45
Termin składania ofert: 
czwartek, 14 Grudzień, 2017 - 09:30

Przebudowa lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.435i528.6.2017)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na przebudowie lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku.
Data utworzenia: 
wtorek, 24 Październik, 2017 - 14:00
Termin składania ofert: 
środa, 8 Listopad, 2017 - 09:30

Dostawy warzyw i owoców na sezon jesień / zima dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.508.6.2017)

Przedmiotem zamówienia jest: 
Przedmiotem zamówienia są dostawy warzyw i owoców. Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części (pakietów), szczegółowo opisanych w Formularzu asortymentowo-cenowym (Załącznik nr 2 do SIWZ).
Data utworzenia: 
czwartek, 21 Wrzesień, 2017 - 10:45
Termin składania ofert: 
piątek, 29 Wrzesień, 2017 - 09:30

Strony

Subskrybuj Ogłoszenia o wynikach i zawarciu umowy