Ogłoszenia o zamówieniach

Data utworzenia Data aktualizacji Termin składania ofert Załącznik
17/11/2016 - 13:30 27/01/2017 - 14:45 Dostawy środków czystości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.703.7.2016) 25/11/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz.pdf549.77 KB
PDF icon zalacznik_nr_1_do_siwz.pdf544.35 KB
PDF icon zalacznik_nr_1_do_siwz_po_zmianach_z_dnia_22.11.016_r.pdf406.07 KB
PDF icon zalacznik_nr_5_do_siwz_po_zmianach_z_dnia_22.11.2016_r.pdf252.78 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert.pdf247.02 KB
17/11/2016 - 12:30 28/11/2016 - 13:30 Dostawy drobnych materiałów medycznych i pieluchomajtek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt,LAp.651,693,692,706.ZO-19.2016) - ZAPYTANIE OFERTOWE 22/11/2016 - 10:00
28/10/2016 - 14:15 10/11/2016 - 08:15 Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego rozbiórki / remontu murów oporowych przy budynku Portierni wraz z zaprojektowaniem terenu przyległego (DZp.DGt.617.ZO-16.2016) - ZAPYTANIE OFERTOWE 02/11/2016 - 11:00
10/10/2016 - 14:30 27/12/2016 - 11:00 Dostawy nabiału, tłuszczy i jaj dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.594.4.2016) 18/10/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz_nabial_tluszcze_i_jaja_do_publikacji.pdf567.77 KB
PDF icon zmiana_tresci_siwz_nr_1.pdf273.71 KB
PDF icon siwz_nabial_tluszcze_i_jaja_po_zmienie_z_dnia_14.10.2016.pdf567.18 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert_w_postepowaniu_na_dostawy_nabialu_tluszczy_i_jaj.pdf300.59 KB
30/09/2016 - 16:00 06/12/2016 - 14:45 Polepszenie funkcjonowania ... (DZp.DGt.498,499i604.6.2016) 20/10/2016 - 12:00
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz.pdf1.14 MB
Binary Data a._i_-_winda.z012 MB
Binary Data a._i_-_winda.z022 MB
Binary Data a._i_-_winda.z032 MB
Binary Data a._i_-_winda.z042 MB
Binary Data a._i_-_winda.z052 MB
Binary Data a._i_-_winda.z062 MB
Binary Data a._i_-_winda.z072 MB
Package icon a._i_-_winda.zip1.43 MB
Package icon a._przedmiar_winda_i.zip39.64 KB
Package icon a._stwior_-_winda_i.zip791.7 KB
Package icon b._i_-_hydranty.zip1.82 MB
Package icon b._przedmiar_i_xiv.zip195.93 KB
Package icon b._xiv_-_hydranty.zip1.12 MB
Package icon pawilon_nr_vi_cz.2.zip1.05 MB
Binary Data pawilon_vi.z012 MB
Package icon pawilon_vi.zip275.93 KB
Binary Data pawilon_xvii.z012 MB
Package icon pawilon_xvii.zip276.15 KB
Package icon przedmiar.zip300.54 KB
Package icon stwior.zip349.01 KB
PDF icon paw_xi_-_rys_1.pdf176.7 KB
PDF icon paw_xi_-_rys_2.pdf142.14 KB
PDF icon paw_xi_-_rys_3.pdf120.49 KB
PDF icon paw_xi_-_rys_4.pdf128.01 KB
PDF icon paw_xi_-_rys_5.pdf143.38 KB
PDF icon przedmiar_robot_szpital_rybnik_pawilon_11.pdf63.67 KB
PDF icon specyfikacja_techniczna_wykonywania_i_odbioru_robot_-_pawilon_nr_11.pdf132.82 KB
PDF icon pawilon_11_opis.pdf1.68 MB
PDF icon projekt_umowy_na_pakiet_2_po_zmianie_z_dnia_07.10.2016_r.pdf434.33 KB
PDF icon siwz_po_zmianach_z_dnia_14.10.2016_r.pdf1.14 MB
PDF icon zmiana_tresci_siwz_nr_2_z_dnia_14.10.2016_r.pdf278.32 KB
PDF icon siwz_po_zmianach_z_dnia_17.10.2016_r.pdf1.14 MB
PDF icon zmiana_tresci_siwz_nr_3_z_dnia_17.10.2016_r.pdf294.96 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert.pdf62.48 KB
16/09/2016 - 11:15 23/09/2016 - 13:15 Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w ramach programu "Ochrona Atmosfery, Poprawa jakości powietrza, część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie (DZp.DGt.544.ZO-15.2016) ZAPYTANIE OFERTOWE 20/09/2016 - 11:30
ZałącznikWielkość
PDF icon formularz_oferty.pdf538.77 KB
13/09/2016 - 10:45 27/09/2016 - 13:30 Dostawy warzyw, ziemniaków, jabłek i mrożonek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.491,505,513.3.2016) 22/09/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz_warzywa_do_publikacji.pdf585.35 KB
PDF icon zmiana_tresci_siwz_nr_1_z_dnia_19.09.2016.pdf347.47 KB
PDF icon siwz_warzywa_po_zmianie_z_dnia_19.09.2016.pdf511.21 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert.pdf177.37 KB
09/09/2016 - 13:30 13/03/2017 - 11:15 Dostosowanie Pawilonów II, III i IV do wymogów przeciwpożarowych (DZp.DGt.466.5.2016) 26/09/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz_08.09.2016_r._do_zamieszczenia.pdf714.48 KB
Binary Data pawilon_ii.z012 MB
Binary Data pawilon_ii.z022 MB
Package icon pawilon_ii.zip378.37 KB
Package icon pawilon_iii.zip729.43 KB
Binary Data pawilon_iii.z022 MB
Binary Data pawilon_iii.z012 MB
Binary Data pawilon_iv.z012 MB
Package icon pawilon_iv.zip1.4 MB
Package icon pawilon_nr_ii_cz.2.zip853.12 KB
Package icon pawilon_nr_iii_cz.2.zip1.14 MB
Binary Data pawilon_nr_iii_cz.2.z052 MB
Binary Data pawilon_nr_iii_cz.2.z042 MB
Binary Data pawilon_nr_iii_cz.2.z032 MB
Binary Data pawilon_nr_iii_cz.2.z022 MB
Binary Data pawilon_nr_iii_cz.2.z012 MB
Package icon przedmiary.zip187.35 KB
Package icon stwior.zip590.5 KB
PDF icon siwz_po_zmianach_z_dnia_21.09.2016_r.pdf719.87 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert.pdf32.73 KB
18/08/2016 - 13:00 07/09/2016 - 12:00 Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 (DZp.DF.495.ZO-14.2016) - zapytanie ofertowe 24/08/2016 - 10:00
ZałącznikWielkość
PDF icon formularz_oferty.pdf460.16 KB
28/07/2016 - 11:15 29/08/2016 - 13:45 Dostawy odzieży ochronnej i obuwia profilaktycznego dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.454,455,461.ZO-13.2016) - ZAPYTANIE OFERTOWE 05/08/2016 - 10:00
ZałącznikWielkość
PDF icon projekt_umowy_na_odziez_ochronna_ostateczna_wersja.pdf211.14 KB
25/07/2016 - 13:00 07/03/2017 - 10:30 Usługa uruchomienia infrastruktury telefonii VoIP wraz z dostawą sprzętu i świadczeniem usług telefonii VoIP dla SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DI.DGt.460.1.2016) 16/08/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz_voip_25072016_ostateczna_wersja.pdf791.72 KB
PDF icon warunki_techniczno-ekspolatacyjne_systemu_voip_25.07.pdf474.42 KB
PDF icon zestawienie_telefonow_do_technologi_voip_2016_nowe.pdf453.62 KB
PDF icon siwz_po_zmianach_z_dnia_04.08.2016_r.pdf460.29 KB
PDF icon siwz_po_zmianach_z_dnia_05.08.2016_r.pdf466.39 KB
PDF icon warunki_techniczno-ekspolatacyjne_po_zm._z_dn._05.08.2016_r.pdf478.29 KB
PDF icon siwz_po_zmianie_z_dnia_10.08.2016_r.pdf465.99 KB
PDF icon projekt_umowy_po_zmianach_z_dnia_10.08.2016_r.pdf306.24 KB
21/07/2016 - 11:30 26/04/2017 - 09:45 Dostawy tonerów i bębnów do drukarek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.457.4.2016) 01/08/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz.pdf508.47 KB
PDF icon siwz_po_zmianie_z_dnia_27.07.pdf521.09 KB
08/06/2016 - 08:15 14/06/2016 - 11:45 Dostawy oleju napędowego do 2 pojazdów i do agregatu prądotwórczego DZp.DGt.231i249.ZO-9.P.2016 (powtórka) - zapytanie ofertowe 14/06/2016 - 10:30
ZałącznikWielkość
PDF icon formularz_oferty.pdf467.17 KB
07/06/2016 - 11:45 21/06/2016 - 11:45 Odbiór, wywóz i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych (DZp.DŻ.314.ZO-12.2016) - zapytanie ofertowe 14/06/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon formularz_oferty.pdf487.44 KB
03/06/2016 - 14:00 03/06/2016 - 14:00 Usługa kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - (DZp.DGt.362.3.2016) 08/06/2016 - 12:00
25/05/2016 - 13:15 31/05/2016 - 12:30 Dostawy oleju napędowego do 2 pojazdów i do agregatu prądotwórczego (DZp.DGt.231i249.ZO-9.2016) - zapytanie ofertowe 31/05/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon formularz_oferty.pdf415.46 KB
19/05/2016 - 12:00 10/06/2016 - 08:15 Dostawa termosów, pojemników metalowych, pokryw i zatrzasków do termosów dla Potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.315,316,319.ZO-11.2016) - ZAPYTANIE OFERTOWE 30/05/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon formularz_oferty_i_formularz_asortymentowo_-_cenowy_dzp.dz_.315316319.zo-11.20161.pdf508.81 KB
PDF icon projekt_umowy-dzp.dz_.315316319.zo-11.2016_-_termosy_1.pdf211.25 KB
PDF icon zalacznik_nr_1_do_formularza_oferty_po_zmanie_z_dnia_24.05.2016_r.pdf332.63 KB
19/05/2016 - 11:45 31/05/2016 - 12:45 Dostawa i wymiana wykładziny podłogowej (DZp.DGt.258,310.ZO-10.2016) - ZAPYTANIE OFERTOWE 30/05/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon formularz_oferty_i_formularz_asortymentowo_-_cenowy.pdf369.49 KB
PDF icon projekt_umowy_dzp.dgt_.258.zo-10.2016_-_wymiana_wykladziny_-ost._wers.pdf298.22 KB
PDF icon formularz_asortymentowo_-_cenowy_po_zmianie_z_dnia_24.05.2016_r.pdf310.47 KB
09/05/2016 - 10:30 04/07/2016 - 13:00 Dostawy warzyw nowalijek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (Dzp.DŻ.276.2.2016) 17/05/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz_nowalijki.pdf416.55 KB
PDF icon projekt_umowy_dzp.dz_.276.2.2016_.pdf319.09 KB
PDF icon zmiana_tresci_siwz_nr_1_wszyscy.pdf331.81 KB
PDF icon zmieniony_formularz_asortymentowo_-_cenowy_-_pakiet_3_-_ziemniaki.pdf176.95 KB
09/05/2016 - 08:45 05/07/2016 - 09:30 Dostawy artykułów spożywczych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.239.1.2016) 23/05/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz.pdf590.39 KB
PDF icon siwz_po_zmianach_z_dnia_13.05.2016_r.pdf605.84 KB
PDF icon zmiana_tresci_siwz_nr_1_z_dnia_13.05.2016_r.pdf314.57 KB

Strony