Ogłoszenia o zamówieniach

Data utworzenia Data aktualizacji Termin składania ofert Załącznik
24/05/2018 - 11:30 03/07/2018 - 13:30 DZp.380.2.5.2018.DGt.115.DŻ.120,170.P 04/06/2018 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon formularz_oferty.pdf438.51 KB
Plik formularz_oferty.docx47.64 KB
PDF icon zalacznik_nr_1_do_formularza_oferty.pdf354.16 KB
Microsoft Office document icon zalacznik_nr_1_do_formularza_oferty.doc123.5 KB
PDF icon formularz_oferty_po_zmianie_z_dnia_28.05.2018_r.pdf438.66 KB
Microsoft Office document icon zmiana_tresci_formularza_oferty_nr_1_z_dnia_28.05.2018_r.doc58 KB
23/05/2018 - 13:45 16/07/2018 - 11:45 Dostawy pieczywa i wyrobów cukierniczych oraz jaj kurzych (powtórzone) dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.380.3.12.2018.DŻ.153) 01/06/2018 - 10:00
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz_pieczywo_i_wyroby_cukiernicze_oraz_jajka_powtorzone.pdf539.33 KB
PDF icon projekt_umowy_dzp.380.3.12.2018.dz_.154_pieczywo_i_wyroby_cukiernicze-_do_publikacji.pdf346.71 KB
PDF icon projekt_umowy_na_dostawy_jaj_do_publikacji.pdf343.14 KB
PDF icon zmiana_tresci_siwz_nr_1_z_dnia_24.05.2018_r.pdf333.16 KB
PDF icon siwz_pieczywo_i_wyroby_cukiernicze_oraz_jajka_powtorzone_-_po_zmianie_z_dnia_24.05.2018_r.pdf539.79 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert_z_dnia_01.06.2018.pdf282.83 KB
21/05/2018 - 13:45 25/07/2018 - 12:30 Dostawy warzyw nowalijek owoców oraz mrożonek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.380.3.14.2018.DŻ.155) 01/06/2018 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz_plus_zalaczniki_z_dnia_21.05.2018_r.pdf768.99 KB
PDF icon siwz_po_zmianach_z_dniach_22.05.2018_r.pdf790.42 KB
PDF icon zmiana_tresci_siwz_nr_1_z_dnia_22.05.2018_r.pdf343.46 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert.pdf375.82 KB
18/05/2018 - 14:15 13/08/2018 - 11:45 Dostawy środków dezynfekcyjnych, pasków do glukometru iXell, papierów do EEG, EKG oraz ssaków i akcesoriów (DZp.380.3.16.2018.LAp.215,132) 28/05/2018 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz.pdf633.11 KB
Plik siwz.docx161.05 KB
PDF icon zalacznik_nr_2_do_siwz.pdf387.01 KB
Plik zalacznik_nr_2_do_siwz.docx144.05 KB
PDF icon projekt_umowy_po_zmianie_z_dnia_22.05.2018_r.pdf342.18 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert.pdf950.87 KB
14/05/2018 - 15:00 10/07/2018 - 10:00 Świadczenie usług nadzoru autorskiego oraz usług serwisowych systemu informatycznego Infomedica, AMMS oraz SIZ dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.380.3.15.2018.DI.212) 25/05/2018 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz.pdf599.63 KB
PDF icon projekt_umowy_dzp.380.3.15.2018.di_.212_-_nadzor_do_publikacji.pdf406.12 KB
PDF icon projekt_umowy_dzp.380.3.15.2018.di_.212_-_serwis_do_publikacji.pdf342.41 KB
PDF icon zmiana_nr_1_z_dnia_21.05.2018.pdf332.55 KB
PDF icon siwz_po_zmianie_z_dnia_21.05.2018.pdf599.8 KB
PDF icon siwz_po_zmianie_z_dnia_22.05.2018.pdf600 KB
PDF icon projekt_umowy_dzp.380.3.15.2018.di_.212_-_nadzor_do_publikacji_-_po_zmianie_z_dnia_22.05.2018.pdf479.57 KB
PDF icon projekt_umowy_dzp.380.3.15.2018.di_.212_-_serwis_do_publikacji_-_po_zmianie_z_dnia_22.05.2018.pdf342.72 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert_z_dnia_25.05.2018.pdf280.42 KB
07/05/2018 - 08:45 16/05/2018 - 12:00 DZp.380.2.5.2018.DGt.115,234.DŻ.120,170 - Zapytanie ofertowe 14/05/2018 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon formularz_oferty.pdf431.63 KB
Plik formularz_oferty.docx44.15 KB
PDF icon zalacznik_nr_1_do_siwz.pdf365.14 KB
Microsoft Office document icon zalacznik_nr_1_do_siwz.doc135.5 KB
23/04/2018 - 15:15 16/07/2018 - 11:30 Budowa wodociągu dla dwustronnego zasilania Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku ETAP II odcinek od węzła w26 do węzła w41 11/05/2018 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz_do_ogloszenia.pdf956.79 KB
PDF icon dokumentacja_geotechniczna.pdf6.83 MB
PDF icon inwentaryzacja_zadrzewienia.pdf10.47 MB
PDF icon opis_techniczny_-_odtworzenie_nawierzchni_drog.pdf4.21 MB
PDF icon rys.1.pdf1.08 MB
PDF icon rys.2.pdf215.93 KB
PDF icon rys.3.pdf235.79 KB
PDF icon rys.4.pdf243.91 KB
PDF icon spis_tresci_-_odtworzenie_nawierzchni_drog.pdf31.9 KB
PDF icon strona_tytulowa_-_odtworzenie_nawierzchni_drog.pdf49.13 KB
PDF icon projekt_budowlany_sieci_wodociagowej.pdf5.23 MB
PDF icon specyfikacja_techniczna.pdf553.58 KB
PDF icon przedmiar_etap_ii_od_w26_do_w41.pdf63.55 KB
PDF icon zmiana_tresci_siwz_nr_1.pdf344.27 KB
PDF icon siwz_po_zmianie_z_dnia_24.04.2018_r.pdf955.32 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert_z_dnia_11.05.2018.pdf209.59 KB
12/04/2018 - 14:15 07/05/2018 - 13:30 Wywóz odpadów zielonych, gruzu zmieszanego i odpadów wielkogabarytowych wraz z wynajmem kontenera oraz odbiór, wywóz i utylizacja odpadów pokonsumpcyjnych (DZp.380.2.4.2018.DGt.103.DŻ.123) - Zapytanie ofertowe 19/04/2018 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon formularz_oferty.pdf485.47 KB
Plik formularz_oferty.docx66.56 KB
09/04/2018 - 14:00 28/06/2018 - 09:45 Przebudowa lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.380.3.10.2018.DGt.147-148) 27/04/2018 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz.pdf843.49 KB
PDF icon projekt_budowlano_-_wykonawczy.pdf8.58 MB
PDF icon e-01.pdf1.97 MB
PDF icon e-02.pdf165.74 KB
PDF icon e-03.pdf209.82 KB
PDF icon e-04.pdf696.55 KB
PDF icon e-05.pdf884.93 KB
PDF icon e-06.pdf123.53 KB
PDF icon stwior.pdf701.73 KB
PDF icon przedmiar_1.pdf125.86 KB
PDF icon przedmiar_2.pdf431.58 KB
PDF icon projekt_umowy_po_zmianie_z_dnia_19.04.2018_r.pdf452.43 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert.pdf309.9 KB
29/03/2018 - 15:00 04/06/2018 - 13:30 Dostawy materiałów medycznych, opatrunków, opatrunków przeciwodleżynowych, rękawiczek, pieluchomajtek i systemu próżniowego do pobierania krwi dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych (DZp.380.3.8.2018.LAp.128-132) 11/04/2018 - 12:00
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz_materialy_medyczne_dzp.380.3.8.2018.lap_.128-132_do_publikacji.pdf617.6 KB
PDF icon projekt_umowy_dzp.380.3.8.2018.lap_.128-132_do_publikacji.pdf345.62 KB
PDF icon formularz_asortymentowo_-_cenowy_zalacznik_nr_2_do_siwz.pdf686.76 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert_z_dnia_12.04.2018.pdf409.84 KB
29/03/2018 - 14:00 03/04/2018 - 13:30 Dostawy materiałów elektrycznych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 06/04/2018 - 10:30
ZałącznikWielkość
PDF icon materialy_elektryczne_1.pdf222.79 KB
PDF icon projekt_umowy_do_ogloszenia.pdf294.55 KB
PDF icon formularz_oferty_.pdf292.09 KB
29/03/2018 - 13:30 21/05/2018 - 12:30 Dostawy nabiału, tłuszczy i jaj kurzych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.380.3.9.2018.DŻ.134) 09/04/2018 - 12:00
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz_nabial_tluszcze_i_jaja_do_publikacji.pdf564.59 KB
PDF icon projekt_umowy_na_dostawy_nabialu_tluszczy_i_jaj_do_publikacji.pdf337.76 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert_z_dnia_09.04.2018.pdf306.89 KB
29/03/2018 - 11:00 17/04/2018 - 14:45 Wykonanie czynności operatora kotłowni Szpitala (DZp.380.2.2.2018.DGt.126) ZAPYTANIE OFERTOWE 06/04/2018 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon projekt_umowy_-do_ogloszenia.pdf285.89 KB
PDF icon zalacznik_nr_1_do_umowy_-operator_kotlowni.pdf179.24 KB
PDF icon formularz_ofert_.pdf388.57 KB
16/03/2018 - 14:30 24/05/2018 - 08:45 Dostawy środków czystości, artykułów do sprzątania i innych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.380.3.6.2018.DGt.114) 28/03/2018 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz.pdf620.57 KB
Plik siwz.docx155.57 KB
PDF icon zalacznik_nr_1_do_siwz.pdf414.47 KB
Microsoft Office document icon zalacznik_nr_1_do_siwz.doc133 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert.pdf571.35 KB
08/03/2018 - 12:30 17/04/2018 - 11:15 Dostawy materiałów elektrycznych i wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 16/03/2018 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz_do_ogloszenia.pdf530.18 KB
PDF icon materialy_elektryczne_1.pdf222.87 KB
PDF icon materialy_instalacyjne_2.pdf405.71 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert-16.03.2018.pdf574.99 KB
07/03/2018 - 14:30 24/04/2018 - 08:00 Dostawy testów i odczynników chemicznych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) - DZp.380.3.5.2018.LLb.58.P 16/03/2018 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz.pdf594 KB
PDF icon zalacznik_nr_2_do_siwz.pdf256.9 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert.pdf332.12 KB
06/03/2018 - 14:45 13/04/2018 - 10:30 Najem ambulansu drogowego typu B dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LIp.72.2.2018) 14/03/2018 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz_najem_ambulansu_z_dnia_06.03.2018_-_do_publikacji.pdf625.65 KB
PDF icon projekt_umowy_-_najem_ambulansu_-_do_publikacji.pdf256.25 KB
PDF icon zmiana_tresci_siwz_nr_1_z_dnia_09.03.2018_r.pdf333.92 KB
PDF icon siwz_najem_ambulansu_po_zmianach_z_dnia_09.03.2018.pdf625.32 KB
PDF icon projekt_umowy_-_najem_ambulansu_-_po_zmianie_z_dnia_09.03.2018.pdf256.51 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert_z_dnia_14.03.2018.pdf187.66 KB
19/02/2018 - 14:30 30/03/2018 - 09:15 Dostawy artykułów biurowych, tuszy, tonerów i bębnów do drukarek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.50.1.2018) 27/02/2018 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert_z_dnia_05.03.2018.pdf215.55 KB
PDF icon siwz_dzp.dgt_.50.1.2018_po_zmianie_z_dnia_26.02.2018.pdf942.19 KB
PDF icon zmiana_tresci_siwz_nr_1_z_dnia_01.12.2017_r.pdf333.11 KB
PDF icon projekt_umowy_dzp_dgt_50.1_2018_-_po_zmianie_z_dnia_22.02.2018_5.pdf337.36 KB
PDF icon projekt_umowy_-dzp.dgt_.50.1.2018_-_po_zmianie_z_dnia_22.02.2018_6.pdf219.53 KB
PDF icon siwz_dzp.dgt_.50.1.2018.pdf942.32 KB
PDF icon projekt_umowy_dzp_dgt_50.1_2018_-tusze_tonery_i_bebny.pdf337.26 KB
PDF icon projekt_umowy_-dzp.dgt_.50.1.2018_-_materialy_biurowe.pdf219.81 KB
Microsoft Office document icon zalaczniki_do_siwz.doc506.5 KB
15/02/2018 - 12:45 15/02/2018 - 12:45 Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok 15/02/2018 - 12:45
08/02/2018 - 13:45 28/03/2018 - 08:45 Dostawy testów i odczynników chemicznych, sprzętu laboratoryjnego i jednorazowego użytku oraz międzynarodowej kontroli jakości dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LLb.58.1.2018) 19/02/2018 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz.pdf709.09 KB
PDF icon siwz_po_zmianie_z_dnia_14.02.2018_r.pdf589.09 KB
PDF icon informacja_z_otwarcia_ofert.pdf634.71 KB

Strony