Ogłoszenia o zamówieniach

Data utworzenia Data aktualizacjisortuj malejąco Termin składania ofert Załącznik
22/02/2016 - 10:30 22/02/2016 - 10:30 Najem ambulansu drogowego typu B dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LCh.63.2.2016) 02/03/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia604.81 KB
PDF icon siwz_po_zmianie_z_dnia_29.02.2016_-_najem_karetki.pdf604.82 KB
22/09/2015 - 14:30 29/02/2016 - 08:15 Dzierżawa i autoryzowany serwis aparatu: biochemicznego oraz immunochemicznego wraz z odczynnikami 16/10/2015 - 13:00
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz.pdf694.42 KB
PDF icon siwz_zmiana_z_25.09.2015.pdf681.81 KB
PDF icon zmiana_tresci_siwz_nr_1_z_dnia_25.09.2015_r.pdf262.65 KB
PDF icon siwz_po_zmianie_z_dnia_01.10.2015_r.pdf324.71 KB
PDF icon zmiana_tresci_siwz_nr_2_z_dnia_01.10.2015_r.pdf272.23 KB
PDF icon siwz_po_zmianie_z_9.10.2015_r.pdf697.99 KB
PDF icon pakiet_1_po_zmianie_z_dnia_13.10.2015_r.pdf256.52 KB
PDF icon zmiana_tresci_siwz_nr_4_z_dnia_13.10.2015_r.pdf263.37 KB
19/11/2015 - 13:45 02/03/2016 - 09:00 Kompleksowa dostawa obejmującą sprzedaż oraz dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego do obiektów SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.645.7.2015) 30/12/2015 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon Specyfikacja istotnych warunków zamówienia1.33 MB
19/02/2016 - 13:15 18/03/2016 - 12:15 Dostawa 15 sztuk zmywarek gastronomicznych z funkcją wyparzania dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DGt.55.ZO-1.2016) - ZAPYTANIE OFERTOWE 03/03/2016 - 10:00
ZałącznikWielkość
PDF icon Formularz oferty i formularz asortymentowo - cenowy507.97 KB
PDF icon projekt umowy202.56 KB
PDF icon formularz_oferty_po_zmianie_z_dnia_26.02.2016.pdf509.43 KB
PDF icon formularz_oferty_po_zmianie_z_dnia_29.02.2016.pdf345.94 KB
PDF icon projekt_umowy_na_zakup_zmywarek-dzp.dgt_.55.zo-1.2016_-_poz_mianie_z_dnia_29.02.2016.pdf202.92 KB
25/11/2015 - 10:30 23/03/2016 - 14:30 Dostawy pieczywa dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.669.7.2015) 08/12/2015 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia520.38 KB
04/12/2015 - 12:15 24/03/2016 - 12:45 Dostawy mięsa, drobiu i wędlin (DZp.DŻ.647.8.2015) 16/12/2015 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon SIWZ563 KB
03/03/2016 - 13:00 24/03/2016 - 13:00 Wywóz śmieci z pojemników wielkogabarytowych (DZp.DGt.34.ZO-4.2016) - zapytanie ofertowe 11/03/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon formularz_oferty.pdf471.08 KB
PDF icon zalacznik_nr_1_do_umowy.pdf182.26 KB
07/03/2016 - 13:45 24/03/2016 - 13:15 Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego modernizacji pomieszczeń oddziału w części zabiegowo - sanitarnej w Pawilonie nr VI (DZp.DGt.117.ZO-5.2016 - zapytanie ofertowe 14/03/2016 - 10:00
ZałącznikWielkość
PDF icon formularz_oferty.pdf464.73 KB
PDF icon rzuty.pdf114.24 KB
03/02/2016 - 13:00 30/03/2016 - 10:45 Dostawy odczynników biochemicznych, sprzętu jednorazowego użytku oraz na najem analizatora koagulologicznego wraz z dostawami odczynników dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LLb.650.2.2015) 15/02/2016 - 13:00
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz.pdf702.52 KB
PDF icon pakiet_1_po_zmianach_z_dnia_05.02.2016_r.pdf196.54 KB
PDF icon siwz_po_zmianach_z_dnia_08.02.2016_r.pdf477.52 KB
PDF icon siwz_po_zmianach_z_dnia_09.02.2016_r.pdf499.79 KB
07/03/2016 - 12:45 31/03/2016 - 08:30 Wykonanie projektu budowalno - wykonawczego dostosowania Pawilonów nr II, III, IV, VI, XI, XIa, XVII, XIX do wymogów przeciwpożarowych (DZp.DGt.118.ZO-3.2016) - ZAPYTANIE OFERTOWE 14/03/2016 - 10:00
ZałącznikWielkość
PDF icon projekt_umowy_dzp.dgt_.118.zo-3.2016.pdf406.56 KB
PDF icon iii_iipietro.pdf190.12 KB
PDF icon iii_ipietro.pdf343.85 KB
PDF icon iii_parter.pdf310.5 KB
PDF icon iii_piwnica.pdf335.08 KB
PDF icon iii_poddasze.pdf176.13 KB
PDF icon iv.pdf220.62 KB
PDF icon vi_-adapt.rzut_ii_pietra.pdf110.7 KB
PDF icon vi-adapt._rzut_i_pietra.pdf106.96 KB
PDF icon vi-adapt.rzut_part.pdf101.62 KB
PDF icon vi-adapt.rzut_piwnic.pdf74.76 KB
PDF icon xi.pdf232.21 KB
PDF icon zestawienie_decyzji.pdf222.65 KB
25/03/2016 - 12:15 06/04/2016 - 12:15 Transport sanitarny pacjentów na wezwanie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LCh.160.4.2016) 04/04/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz_transport_sanitarny_dzp.lch_.160.4.2016.pdf707.8 KB
06/04/2016 - 13:15 20/04/2016 - 12:45 Transport sanitarny pacjentów na wezwanie SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku - POWTÓRZONY (DZp.LCh.160.4.P.2016) 14/04/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz_transport_sanitarny_dzp.lch_.160.4.p.2016.pdf708.2 KB
11/03/2016 - 09:00 20/04/2016 - 13:00 Najem ambulansu drogowego typu B dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LCh.63.2.P.2016) - POWTÓRZONY 24/03/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia589.85 KB
PDF icon siwz_po_zmianie_z_dnia_21.03.2016.pdf591.53 KB
17/03/2016 - 14:00 26/04/2016 - 09:45 Dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.LAp.119.1.2016) 29/03/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz.pdf590.93 KB
PDF icon pakiet_4_po_zmianie_21.03.2016_r.pdf238.68 KB
13/11/2015 - 15:00 28/04/2016 - 11:15 Usługa udzielenia kredytu bankowego w wysokości 12 161 655,71 zł na poprawę płynności finansowej SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DF.667.1.2015) 15/01/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz.pdf507.51 KB
PDF icon zalaczniki_nr_8_-_18_do_siwz.pdf3.22 MB
PDF icon siwz_po_zmianie_z_dnia_11.12.2015_r.pdf507.27 KB
PDF icon siwz_po_zmianie_z_dnia_23.12.2015_r.pdf513.27 KB
PDF icon zalacznik_nr_19_do_siwz.pdf85.27 KB
PDF icon zalacznik_nr_20_do_siwz.pdf121.31 KB
PDF icon zalacznik_nr_21_do_siwz.pdf101.46 KB
PDF icon zalacznik_nr_22_do_siwz.pdf301.75 KB
PDF icon zalacznik_nr_23_do_siwz.pdf316.91 KB
Microsoft Office document icon siwz_po_zmianie_z_dnia_23.12.2015_r.doc488.5 KB
20/04/2016 - 09:30 04/05/2016 - 13:45 Dostawy ryb dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (DZp.DŻ.203.ZO-7.2016) - ZAPYTANIE OFERTOWE 29/04/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon projekt_umowy-dzp.dz_.203.zo-7.2016_-_ryby.pdf210.21 KB
20/04/2016 - 09:15 05/05/2016 - 13:30 Wykonanie projektu budowalno - wykonawczego parkingu przy Pawilonie XIX wraz z remontem nawierzchni drogi (DZp.DGt.220.ZO-6.2016) - ZAPYTANIE OFERTOWE 29/04/2016 - 10:00
ZałącznikWielkość
PDF icon projekt_umowy_dzp.dgt_.220.zo-6.2016.pdf323.83 KB
PDF icon podgladowa_mapka.pdf1.88 MB
22/09/2015 - 13:00 06/05/2016 - 10:45 Dostawy materiałów budowlanych, elektrycznych i wodno - kanalizacyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) DZp.DGt.496.5.P.2015 05/10/2015 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon siwz.pdf408.42 KB
PDF icon pakiet_1_-_materialy_budowlane.pdf256.54 KB
PDF icon pakiet_2_-_materialy_elektryczne.pdf227.36 KB
PDF icon pakiet_3_-_materialy_wodno_-_kanalizacyjne.pdf258.75 KB
PDF icon siwz_po_zmianach_z_dnia_30.09.2015_r.pdf410.47 KB
PDF icon pakiet_2_po_zmianach_z_dnia_30.09.2015_r.pdf229.62 KB
20/04/2016 - 08:45 09/05/2016 - 14:30 Dostawy opakowań jednorazowych (DZp.DŻ.202.ZO-8.2016) - zapytanie ofertowe 27/04/2016 - 10:00
ZałącznikWielkość
PDF icon formularz_oferty.pdf409.38 KB
11/03/2016 - 12:15 13/05/2016 - 13:00 Dostawy materiałów medycznych, opatrunków i pieluchomajtek dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (Dzp.LAp.133.2.2016) 21/03/2016 - 09:30
ZałącznikWielkość
PDF icon Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia857.57 KB
PDF icon siwz_-_materialy_medyczne_-_zmiana_z_dnia_17.03.2016.pdf858.64 KB

Strony